Hall Ticket – प्रवेशपत्र

(UPSC)  CDS II प्रवेशप्रमाणपत्र उपलब्ध

(UPSC)  CDS II प्रवेशप्रमाणपत्र उपलब्ध

UPSC  ने CDSप्रवेशप्रमाणपत्र जाहीर  केले आहे. या रिक्त पदांसाठी अर्ज केलेले उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवरून ...

Read More
कर्मचारी भविष्य निर्वाह संस्था (EPFO) सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट (SSA) प्रवेशप्रमाणपत्र उपलब्ध

कर्मचारी भविष्य निर्वाह संस्था (EPFO) सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट (SSA) प्रवेशप्रमाणपत्र उपलब्ध

कर्मचारी भविष्य निर्वाह संस्था (EPFO) ने सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ) चे प्रवेशप्रमाणपत्र उपलब्ध झाले आ ...

Read More
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशप्रमाणपत्र जाहीर

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशप्रमाणपत्र जाहीर

MPSC  ने “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा – 2019 &; प्रवेशप्रमाणपत्र जाही ...

Read More
LIC ADO भरती २०१९ मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र डाउनलोड

LIC ADO भरती २०१९ मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र डाउनलोड

LIC  ने Apprentice Development  भरतीसाठीचे प्रवेश पत्र जारी केले आहे. या रिक्त पदांसाठी अर्ज केलेल ...

Read More
MAHADISCOM विविध पदांच्या मुलाखतीसाठीचे प्रवेश पत्र उपलब्ध

MAHADISCOM विविध पदांच्या मुलाखतीसाठीचे प्रवेश पत्र उपलब्ध

MAHADISCOM  ने विविध पदांच्या मुलाखतीसाठीचे प्रवेश पत्र जारी केले आहे. या रिक्त पदांसाठी अर्ज केलेले उमेदव ...

Read More
भारतीय स्टेट बँक (SBI) प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध

भारतीय स्टेट बँक (SBI) प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध

IBPS  ने प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा 201प्रवेशपत्र जारी केले आहे. या रिक्त पदांसाठी अर्ज केलेले उमेद ...

Read More
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 201 9 प्रवेश पत्र

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 201 9 प्रवेश पत्र

Maharashtra Public Service Commission (MPSC)  ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 201प्रवेश पत्र जारी केले आहे. ...

Read More
तलाठी भरती २०१९ प्रवेशपत्र डाउनलोड

तलाठी भरती २०१९ प्रवेशपत्र डाउनलोड

Revenue Departmentने तलाठी भरती २०१९ प्रवेश पत्र जारी केले आहे. या रिक्त पदांसाठी अर्ज केलेले ...

Read More
UPSC CMS प्रवेशपत्र (Hall Ticket) Download

UPSC CMS प्रवेशपत्र (Hall Ticket) Download

Union Public Service Commission (UPSC)  ने संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा (CMS) 201प्रवेश पत्र जारी केले ...

Read More